Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti biodiverzity, přičemž aktivity v projektu povedou ke zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením ekosystémů. Výstupy projektu budou vytvořené a realizované nové environmentální vzdělávací programy.

Cílem projektu je harmonické skloubení ochrany a šetrného využívání přírodních zdrojů a vzdělávání veřejnosti k respektu ke všem funkcím lesních ekosystémů. Projekt klade důraz na vyváženost hlavních aspektů řešené oblasti a na to, aby cílové skupiny na praktických příkladech získaly povědomí o složitosti procesů v přírodě.

Projekt byl podpořen EEA Grants www.eeagrants.org

Připravované akce

více

Partneři a odkazy
LDF
MENDELU

text